×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

More Filters

Contents

Autori ukazuju na neke teškoće u primeni Evrokoda 8 EN 1998-1:2004 u inženjerskoj primeni ovog dokumenta za potrebe saobraćajnica. Saobraćjanice su objekti niskogradnje ali predstavljaju i složene tehničko tehnološke sisteme dok se zemljotresna regulativa odnosi pre svega na objekte visokogradnje....

By Slobodan Nedeljković, Miodrag Popović

U radu je prikazana metodologija revitalizacije bunara izvedenog u krečnjačkom vodonosniku pod visokim pritiskom na primjeru bunara “CC Well” u izvorištu "Olimpija" Coca-Cola Beverages -Sarajevo. Cilj revitalizacije bio je pretvoriti istražno-eksploatacioni bunar u trajni eksploatacioni vodozahvat koji će omogućiti dugotrajnu eks...

By Ferid Skopljak, Mirza Bašagić, Boris Filipović, Božo Svetina

Degazacija (kaptiranje) metana je savremeni način eliminisanja opasnosti od metana i predstavlja kako sigurnosni tako i proizvodni faktor, s obzirom da obezbeđuju nesmetano izvođenje radova eksploatacije upodzemnim rudnicima sa većim izdvajanjem metana . U praksi, tehnologija degazacije zahteva stručno poznavnje rudarskih disciplina kao što ...

By Mirko Ivković

Rudnički požari čine relativno čestu pojavu najčešće pri podzemnoj eksploataciji uglja, a ređe u rudnicima metala sa prisustom pirita, i predstavljaju potencijalnu opasnost za zaposlene, instaliranu opremu i uređaje, pa i ceo podzemni proizvodni sistem. Po prirodi nastajanja, rudnički požari su klasifikovani na egzogene koji nastaju spoljnim...

By Mirko Ivković

U radu su prezentirana dva modela za optimizaciju diskontinualnog transporta otkrivke na površinskom kopu "Bogutova Selo" Ugljevik do kraja vijeka eksploatacije kopa (2017. godine). Model za optimizaciju tehničko-tehnoloških paraetara sistema razvijen je u simulacionom jeziku GPSS/H i PROOF simulacionom paketu. Verifikacija i validaci...

By Lazar B. Stojanović

Correct design of district heating network requires that each of its segments operates in optimal working interval, meaning that total costs of each segment (investment and operational costs) are minimal. In order to accomplish that, the designer needs to obtain all information regarding main dependences between segment load, its diameter and costs...

By Veljko V. Đuričković

June 2010 Original scientific article Geology
OPTIMAL PARAMETERS OF GEOTHERMAL DISTRICT HEATING SYSTEM BIJELJINA

Optimization of the regular district heating system is effective only for a short period of time, because the situtation is constantly changing as new consumers and new heating sources are added. On the other side, heating source of geothermal district heating system is of constant capacity and therefore new consumers are not to be added to the sys...

By Veljko V. Đuričković, Aleksandra V. Đuričković

Biodiesel is produced by chemically reacting transesterification of a fat or oil with an alcohol, in the presence of a catalyst. The product of the reaction is a mixture of methyl esters, which are known as biodiesel. Despite its positive qualities, biodiesel has certain negative chemical characteristics when it is used as an alternative fuel. Chie...

By Rafinerija ulja Modriča

June 2010 Review paper Mining
RISKS IN MINERAL COMPLEX

In the mineral complex and his subsystems like exploration, exploitation and primary dressing are existing big number of risk kinds/groups.The bigest importance have geological ( natural), mining- exploitation, ecological and market ( economical ) risks. All of them are direct or indirect conected with professional risk. The main subject of this wo...

By Ranko Cvijić

The bridge on the Sava River, which connects the town of Brcko the Croatian Republic was built around 100 years ago and has mainly been continuously open to traffic. Occasional delays before World War II and during World War II when it was demolished in the construction of one field of pillars, represent the creation of the periods in respect of hi...

By Neđo Đurić, Anđa Đujić, Petar Mitrović, Snežana Tadić, Jovo Miljanović