×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

STANJE I PRAVCI MOGUĆEG RAZVOJA MINERALNOSIROVINSKOG KOMPLEKSA REPUBLIKE SRPSKE

By
Ranko Cvijić
Ranko Cvijić
Contact Ranko Cvijić

Rudarski fakultet, University in Prijedor, Prijedor, Bosnia Herzegovina

Abstract

U mineralno sirovinskom kompleksu Republike Srpske vlada stanje relatvine stagnacije u pogledu svih vidova istraživanja kako fudamentalnih tako regionalnih i detaljnih. To je poslijedica nepostojanja sistema funkcionalnnog upravljanja odnosno neformiranja potrebnih institucije kao i neadekvatne zakonske regulative. Da bi se stanje popravilo potrebno je napraviti akcioni plan razvoja ovog sektora kao veoma bitnog segmenta privrede Repoblike Srpske. U ovom radu analizirani su elementi neefikasnosti i stagnacije i dati prijedlozi potrebnih aktivnosti da bi sektor prevazišao stanje stagnacije.

References

[{"id":229,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Mineralno sirovinski potencijal Republike Srpske. Zbornik radova konferencije o mineralno sirovinskom kompleksu Jugoslavije. Odjeljenje rudarskih i geolo\u0161kih nauka in\u017eenjerske akademije Jugoslavije, Beograd","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Cviji\u0107"},{"given":"A.","family":"Grubi\u0107"},{"given":"N.","family":"Rakovi\u0107"},{"given":"A.","family":"Milo\u0161evi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"16"}]

[{"id":230,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Geomenad\u017ement u funkciji kori\u0161\u0107enja i razvoja mineralnih resursa Ljubijske metalogenetske oblasti. Monografija","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Cviji\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2004"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"350"}]

[{"id":231,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Ocjena potencijalnosti ugljonosnih formacija Republike Srpske. Tre\u0107i nau\u010dno-stru\u010dni skup ''Energetika Republike Srpske'', ''Stanje perspektive i pravci razvoja energetike Republike Srpske''","DOI":null,"author":[{"given":"A.","family":"Grubi\u0107"},{"given":"R.","family":"Cviji\u0107"},{"given":"LJ.","family":"Proti\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"Zbornik radova ''Stanje perspektive i pravci razvoja energetike Republike Srpske''","volume":null,"issue":null,"page":"50-60"}]

[{"id":232,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Mineralni resursi Republike Srpske i koncept odr\u017eivog razvoja (sekcijsko predavanje)","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":"Glasnik hemi\u010dara i tehnologa Republike Srpske","volume":null,"issue":"44","page":"99-111"}]

[{"id":233,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Metali\u010dni mineralni resursi u svjetskoj mineralnoj ekonomiji","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":"Tehnika, Rud.geol i metal.","volume":"57","issue":"1","page":"1-11"}]

[{"id":234,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Agenda 21, Rio de Janeiro","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1992"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":235,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"\u201eGeoin\u017einjering\u201c. \u2013 Sarajevo","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1976"]},"container-title":"Mineralne sirovine Bosne i Hercegovine","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":236,"citationNumber":"8","type":"journal-article","title":"The third European Conference on Mineral Planning (ECMP 042). Resolution and Programme","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.