×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

31.05.2019. Original scientific article Construction
MANAGEMENT MODEL FOR DISCONTINUOUS SYSTEM ON SURFACE MINES

Тhe mining industry in the 21st century needs fundamental changes in both technical and management technology, because many unresolved mining issues lead to building a structured and directly applicable management model that would be managing tool by the mine production system.The aim of this paper is to define a model for the management of discont...

By Vladimir Malbašić, Dimšo Milošević, Čelebić Miodrag

U radu su obrađena palinoloških istraživanja vezana za definisanje tipova i vrsta biljne vegetacije od koje su nastali ugljevi na području Ugljevika, kao i vremena nastanka, vrste i kvaliteta ugljeva na prostoru Ugljevičkog basena. Posebnim naučnim metodama su povezane određene definicije i pojmovi, analizirana projektna dokumentacija, povezane rel...

By Miro Maksimović, Dimšo Milošević, Zlatko Ječmenica

Pouzdanost je sposobnost elemenata, odnosno sistema da ispunjava svoje funkcije u određeno vrijeme. Razlikujemo sledeće blok-šeme sistema: • Sa serijskom vezom elemenata, • Sa paralelnom vezom elemenata, • Sa kombinovanom serijsko-paralelnom vezom elemenata • Sa kombinovanom paralelno-serijskom vezom elemenata U radu se daj...

By Dimšo Milošević, Miro Maksimović