×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

The "Ribnica" landfill of the "Vrtlište" surface mine bordered the river Ribnica until during 2017, a landslide was started and the river Ribnica was interrupted, and a water reservoir was formed. After the completion of the tunnel that diverted the river Ribnica, its previously interrupted riverbed in the downstream part is planned for continuatio...

By Jasmin Isabegović, Kenan Mandžić

This paperwork included the complex process of collecting and processing data for observed area. Very complex geological relations in this area have caused complex hydrological conditions which in combination with the hydrological and climatic characteristics represent a complex hydrogeological system. Further research in this area would contribute...

By Nermin Taletović, Almir Šabović, Eldar Jašarević, Jasmin Isabegović

This paper presents the results of the calculation of coal reserves obtained by classical method (calculation method of geological blocks), which were compared with the results obtained by the calculation using software. Since this area was explored for long period of time and elaborates were done in past, we came to an idea to compare results from...

By Nermin Taletović, Dean Osmanović, Jasmin Isabegović

The paper presents the potential areas in Bosnia and Herzegovina (BiH) for injecting CO2 into underground geological formations by boreholes. Areas are determined based on the geological structure of Bosnia ana Herzegovina, and development of Miocene formations which are the most prevalent in the northern and northeastern parts of the country, in t...

By Almir Šabović, Jasmin Isabegović, Zvjezdan Karadžin, Edin Delić

The use of modern global navigation system (GPS-GNSS) is massively being used in the modern research. Therefore, the use of these methods in science can do much to facilitate scientific research work. In this scientific work we analyzed the database obtained by the GPS device and field testing engineers, and the data is used to produce maps of the ...

By Nermin Taletović, Dean Osmanović, Jasmin Isabegović

Interes za pojave ugljeva na širem području Novog Šehera je prisutna duži niz godina ali  eksploatacija nije ostvarena. Značajna detaljnija istraživanja su posljednji put izvedena u periodu 1982 i 1988. godine, i finansirali su ih „Natron“ iz Maglaja i Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ iz Đurđevika. Na osnovu interesa investitora, detaljna geološk...

By Jasmin Isabegović, Almir Šabović, Hamo Isaković

Utiskivanje mješavine koristi se za odlaganje industrijskog otpada nastalog tokom istraživanja i eksploatacije nafte i plina. Taj otpad je uglavnom slojna voda, isplaka koja se koristila pri bušenju, sitnozrni naftni pijesak i naftom zagađena voda. Ovaj se način odlaganja otpada može proširiti na velike zapremine čvrstog i tečnog otpada uz razuman ...

By Almir Šabović, Jasmin Isabegović

U ovom radu je predstavljena metodologija odabira najpovoljnijih ležišta krečnjaka čija bi se sirovina koristila u procesu odsumporavanja u budućim termoenergetskim objektima u Bosni i Hercegovini. Višekriterijski postupak donošenja odluke je razvijen korištenjem analitičkog hijerarhijskog postupka ocjene (AHP). AHP je opsežan, logičan i struktuira...

By Jasmin Isabegović, Almir Šabović, Hasan Okanović

U radu su prikazani rezultati izvedenih istraživanja i ispitivanja na lokaciji predviđenoj za izgradnju Termoelektrane u Banovićima. Odabrana lokacija za izgradnju TE Banovići predstavlja staro odlagalište na kojem je u posljednjih 30 godina vršeno odlaganje jalovine sa okolnih površinskih kopova Rudnika mrkog uglja Banovići. Z...

By Almir Šabović, Hasan Okanović, Ramiz Muminović, Jasmin Isabegović

U zavisnosti od klase radioaktivnog otpada primjenjuju se različiti modeli predhodne obrade radioaktivnog otpada do konačnog odlaganja. U radu je data osnovna klasifikacija radiaktivnog otpada te osnovne faze prethodne obrade kao i modeli konačnog odlaganja radioaktivnog otpada. Takođe, dat je način konačnog odlaganja radioaktivnog otpada koji nast...

By Almir Šabović, Jasmin Isabegović, Azra Okić