×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Проблематика обрађена у овом раду посвећена је дефинисању поступка избора технолошког процеса подземног откопавања угљених слојева веће дебљине у сложеним природно-геолошким условима. На основу разматраног методолошког приступа извршена је практична систематизација технолошког процеса подземног откопавања и детаљна разрада елемената система откопав...

By Jelena Триван