×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

У овом раду су приказани економски аспекти оптимизације технолошке фазе откопавања и транспорта јаловине на површинском копу који ради као један од момената развоја рудника у жељеном правцу. У овом раду је приказан један од приступа ријешавања питања и проблема везаних за оптимизацију када Концесионар-ArcellorMittal Prijedor планира промјену капаци...

By Владимир Малбашић, Лазар Стојановић, Жељко Ковачевић, Јелена Триван