×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Old-growth forests represent a very valuable field for research of natural processes. The application of remote sensing was carried out on two old-growth forests in the northwestern part of the Republic of Srpska. The sample plots from OG Janj show relatively higher mean values (NDVI, SAVI and EVI) compared to OG Lom, with the exception of the VARI...

By Zoran Govedar, Nemanja Anikić, Srđan Bilić

Energetska kriza često prisutna u različitim oblicima, stvara prostora za korištenje „manje značajnih“  vidova energije. Jedan od tih vidova energije je geotermalna energija, koja se može koristiti u mjestu njenog postojanja, za različite energetske svrhe. Veoma je prihvatljiva i najčešće povoljnije cijene u odnosu na komercijalne vidove energ...

By Neđo Đurić, S. Radovanović

01.12.2012. Original scientific article Geotechnics
RAZVIJANJE KORELACIJA IZMEĐU MEHANIČKIH OSOBINA TLA

Moguće je uspostaviti određene korelacije između geotehničkih parametara tla dobijenih u laboratoriji i na terenu, kao i indeksnih parametara. Ovi parametri bili bi utvrđeni na osnovu rezultata israživanja i ispitivanja koji bi obuhvatili: • geološke, inženjerskogeološke i hidrogeološke radove • istražna bušenja • standardna dinamičk...

By Zlatan Talić

U ovom radu je predstavljena metodologija odabira najpovoljnijih ležišta krečnjaka čija bi se sirovina koristila u procesu odsumporavanja u budućim termoenergetskim objektima u Bosni i Hercegovini. Višekriterijski postupak donošenja odluke je razvijen korištenjem analitičkog hijerarhijskog postupka ocjene (AHP). AHP je opsežan, logičan i struktuira...

By Jasmin Isabegović, Almir Šabović, Hasan Okanović

Dok je kod ostalih građevinskih objekata opterećenje poznato, kod objekata izgrađenih na ili u stijenskoj masi, u većini slučajeva, opterećenje nije poznato jer ono ovisi o nizu čimbenika koji potječu od ponašanja sredine u kojoj se nalazi objekt, zatim o međusobnom međudjelovanju te sredine i obloge, kao i o tehnologiji izvođenja radova. Po...

By Zlatan Talić, Predrag Miščević

Putna infrastruktura predstavlja okosnicu razvoja i funkcionisanja svih mogućih ljudskih, privrednih i trećih tokova. Zato, kroz ovaj rad, žele se istaknuti neke vrijednosti koje su bitne za planiranje, projektovanje i građenje puteva, a tiču se upravljanja datog projekta. Posebno, pa čak i intenzivno, vrši se vrednovanje okolinskog inžinjer...

By Rašid Hadžić, Mirza Pozder, Žanesa Ljevo

01.06.2011. Original scientific article Environment
TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Eksploatacija termoenergetskih postrojenja ima za posljedicu emisiju i imisiju, uz odlaganje otpadnih produkata u vazduh, vodu i zemljište. Prateći rezultat njihovog rada predstavlja smanjenje kvaliteta životne sredine i povećanje učešća kratkotrajnih ili dugotrajnih uticaja ispuštanja zagađivača. Bilo kakvo smanjenje i ogranič...

By Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Jovan Škundrić

U složenim i različitim uslovima ležišta uglja u Srbiji primenjuju se brojna i specifična tehničkotehnološka rešenja procesa podzemnog otkopavanja slojeva kamenog uglja, mrkog uglja i lignita, uz stalna nastajanja da se što više prilagode konkretnim prirodno-geološkim uslovima. Ova rešenja treba da daju odgovarajuću proizvodnost, produktivnost i ek...

By Mirko Ivković

Kvalitet uglja u ležištu predstavlja jedan od osnovnih parametara kod odabira tehnološkog modela pri projektovanju termoelektrane, odnosno, često je eliminatorni faktor pri usvajanju pojedinačnih rješenja tehnološkog procesa. Imajući u vidu da se pri projektovanju termoelektrane radi o dugoročnim investicionim programima (vijek termoelektrane od 40...

By Jasmin Isabegović

01.12.2011. Original scientific article Environment
MIKROBIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE KONTAMINIRANOG TLA UZ BENZINSKE PUMPE

U radu su prikazani procesi zagađenja tla uzrokovanog fizičkim uništavanjem tla, a koji se manifestuje u promjeni hemijskih, bioloških i fizičkih svojstava tla, što utiče na smanjenje plodnosti tla i na prinos i kvalitet poljoprivrednih proizvoda, kao i postupci sanacije uklanjanjem izvora štetnih tvari, te tehnike i tehnologije prečišćavanja konta...

By A. Šabović, A. Baraković, J. Isabegović