×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

01.06.2010. Professional paper Energy
ZNAČAJ ODREĐIVANJA JODNOG BROJA KOD BIODIZELA

Jodni broj se koristi za kvantifikovanje dvostrukih veza, glavnih uzroka nestabilnosti biodizela. Položaj i broj dvostrukih veza po molekuli su važan faktor za stabilnost biodizela a jodni broj ne može razlikovati ove parametre. Danas, sastav i molekulska struktura raznih ulja, sirovina za biodizel su jasno identifikovani. Stoga, jodni broj bi bio ...

By Asmir Kalfić