×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

U zavisnosti od klase radioaktivnog otpada primjenjuju se različiti modeli predhodne obrade radioaktivnog otpada do konačnog odlaganja. U radu je data osnovna klasifikacija radiaktivnog otpada te osnovne faze prethodne obrade kao i modeli konačnog odlaganja radioaktivnog otpada. Takođe, dat je način konačnog odlaganja radioaktivnog otpada koji nast...

By Almir Šabović, Jasmin Isabegović, Azra Okić