×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

01.12.2012. Original scientific article Environment
NULTO STANJE KVALITETA VAZDUHA U PODRUČJU KORIDORAVc

Koridor Vc je dio evropske mreže kopnenih koridora koji predstavlja vezu sa Jadranskim morem, ide od Budimpešte preko Osijeka i Sarajeva do luke Ploče u Hrvatskoj. Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi sredinom zemlje u dužini od 330 km. Prije nego što se pristupi izgradnji neophodno je odrediti stanje zagađenosti vazduha odnosno, nulto stanje da bi se ...

By Neđo Đurić, Radenko Babić, Perica Đuran, Petar Savković, Mira Vidaković

Autoput koridor Vc dolazi iz Hrvatske i prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Trasa počinje na sjeveru od rijeke Save i prolazi dolinom rijeke Bosne do Sarajeva, zatim pored Konjica i Mostara do Jadranskog mora. Predstavlja dio mreže TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope. Tokom istraživanja za potrebe projektne dokumentacije od idejnog do g...

By Neđo Đurić

Auto put koridor Vc je dio koridora V, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu u dužini oko 336,0 km. Dionica Svilaj – Vukosavlje nalazi se na ulaznom dijelu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, dužine oko 17,0 km. Detaljnije počinje od rijeke Save do Vukosavlja, odnosno Modriče. Na trasi autoputa nalazi se veći broj objekata od propusta, natputnjaka, ...

By Neđo Đurić, A. Đujić, P. Mitrović

Koridor Vc je dio mreže TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Trasa počinje na sjeveru od rijeke Save, odnosno granice Hrvatske do Jadranskog mora. Za potrebe izrade projektne dokumentacije od idejnog rješenja do glavnog projekta, provedena su određenja istraživanja terena u dijelu trase i ...

By Neđo Đurić, Petar Mitrović, Anđa Đujić, Snežana Tadić