×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Interakcija jamskog masiva i mehanizovane hidraulične podgrade, predstavlja jedan od primarnih uslova uspešne primene MHP pri otkopavanju uglja posebno kada se radi o složenim uslovima eksploatacije ugljenih slojeva. Izbor optimalne nosivosti podgrade kao i tipa i konstrukcije je još uvek jedno od najvažnijih pitanja a pouzdan izbor je moguće izvrš...

By Jovo Miljanović, Slobodan Kokerić, Rade Guberinić, Ivana Živojinović Miljanović, Žarko1 Kovačević

Dok je kod ostalih građevinskih objekata opterećenje poznato, kod objekata izgrađenih na ili u stijenskoj masi, u većini slučajeva, opterećenje nije poznato jer ono ovisi o nizu čimbenika koji potječu od ponašanja sredine u kojoj se nalazi objekt, zatim o međusobnom međudjelovanju te sredine i obloge, kao i o tehnologiji izvođenja radova. Po...

By Zlatan Talić, Predrag Miščević

Osnovni pravac razvoja sistema otkopavanja ležišta uglja podzemnim sistemom usmeren je ka uvođenju i unapređenju metoda širokih čela sa kompleksnom mehanizacijom. Međutim, u pojedinim ležištima prirodno-geološki uslovi eksploatacije ne omogućavaju primenu ove metode, te se iznalaze druga specifična rešenja otkopav...

By Mirko Ivković