×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Rudnik „Soko“ – Čitluk je izgradio i polovinom 2006. godine pustio u pogon novu upravno pogonsku zgradu površine 2.500 m2 . Nova zgrada po kakcitetu i funkcinalnosti u potpunosti zadovoljava potrebe za preko 600 zaposlenih radnika. Imajući u vidu lokaciju pomenute zgrade kao i činjenicu da se rudnik nalazi na teritoriji prve ekološke opštine u Srbi...

By Slobodan Kokerić, Rade Guberinić, Jovo Miljanović