×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Izgradnja Termoelektrane Ugljevik 3, snage 2 x 300 MW, zahtijevala je detaljnije proučavanje terena, posebno sa aspekta njegove seizmičnosti. Na terenu je ranije konstatovan rasjed u dijelu gdje su planirani budući objekti termoelektrane. Prethodnim terenskim istražnim radovima potvrđeno je njegovo prisustvo, što je što je zahtijevalo detaljnije an...

By Slobodan Nedeljković, Neđo Đurić, Miodrag Popović