×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Pouzdanost je sposobnost elemenata, odnosno sistema da ispunjava svoje funkcije u određeno vrijeme. Razlikujemo sledeće blok-šeme sistema: • Sa serijskom vezom elemenata, • Sa paralelnom vezom elemenata, • Sa kombinovanom serijsko-paralelnom vezom elemenata • Sa kombinovanom paralelno-serijskom vezom elemenata U radu se daj...

By Dimšo Milošević, Miro Maksimović

01.12.2012. Original scientific article Geology
RADON U VODAMA SEIZMIČKI AKTIVNIH ZONA TUZLANSKE REGIJE

Već više od trideset godina traju istraživanja na temu naglih promjena (iznenadnog povećanja ili smanjenja) koncentracije radona koja prethodi zemljotresu na određenoj lokaciji U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u vodama seizmički aktivnih zona Tuzlanske regije. Korištena je i opisana metoda mjerenja radona ...

By Uzeir Spona

U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u seizmički aktivnim zonama Tuzlanske regije. Od velikog broja metoda za mjerenje koncentracije aktivnosti radona izabrana je metoda trag detektora tipa CR39, koji su pogodni za dugotrajna mjerenja radona, od nekoliko dana do više mjeseci, pri čemu dobijeni rezultati predst...

By Uzeir Spona

Rudnik „Soko“ – Čitluk je izgradio i polovinom 2006. godine pustio u pogon novu upravno pogonsku zgradu površine 2.500 m2 . Nova zgrada po kakcitetu i funkcinalnosti u potpunosti zadovoljava potrebe za preko 600 zaposlenih radnika. Imajući u vidu lokaciju pomenute zgrade kao i činjenicu da se rudnik nalazi na teritoriji prve ekološke opštine u Srbi...

By Slobodan Kokerić, Rade Guberinić, Jovo Miljanović

01.06.2011. Original scientific article Energy
TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I ODRŽIVI RAZVOJ

Rast svijesti o značenju energije i njenom racionalnom korištenju, kao i padajuća dinamika svjetskih trendova zaliha fosilnih goriva, zahtijevaju i nove analize i primjenu novih tehnologija u proizvodnji električne i toplotne energije. Pri tome, održivost nam pomaže u opisivanju kvaliteta života, a održivi razvoj pruža dodatnu šansu u...

By Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović

Osnovni pravac razvoja sistema otkopavanja ležišta uglja podzemnim sistemom usmeren je ka uvođenju i unapređenju metoda širokih čela sa kompleksnom mehanizacijom. Međutim, u pojedinim ležištima prirodno-geološki uslovi eksploatacije ne omogućavaju primenu ove metode, te se iznalaze druga specifična rešenja otkopav...

By Mirko Ivković

01.06.2011. Original scientific article Environment
TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Eksploatacija termoenergetskih postrojenja ima za posljedicu emisiju i imisiju, uz odlaganje otpadnih produkata u vazduh, vodu i zemljište. Prateći rezultat njihovog rada predstavlja smanjenje kvaliteta životne sredine i povećanje učešća kratkotrajnih ili dugotrajnih uticaja ispuštanja zagađivača. Bilo kakvo smanjenje i ogranič...

By Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Jovan Škundrić

01.06.2011. Professional paper Environment
MONITORING UGLJEN MONOKSIDA U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

Ugljen monoksid je neorgansko jedinjenje ugljenika, i spada u grupu neutralnih oksida, koji ne reaguje sa vodom, kiselinama i bazama. Jake je citotoksičnosti za živa bića, jer spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača vazduha. Nastaje u toku nepotpune oksidacije organskih materija. Izduvni gasovi motora sa unutrašnjim...

By Neđo Đurić, Radenko Babić, Perica Đuran, Mira Vidaković

U složenim i različitim uslovima ležišta uglja u Srbiji primenjuju se brojna i specifična tehničkotehnološka rešenja procesa podzemnog otkopavanja slojeva kamenog uglja, mrkog uglja i lignita, uz stalna nastajanja da se što više prilagode konkretnim prirodno-geološkim uslovima. Ova rešenja treba da daju odgovarajuću proizvodnost, produktivnost i ek...

By Mirko Ivković

Stalni porast broja stanovnika, sve više onemogućava adekvatnu zdravstvenu zaštitu celom stanovništvu, pogotovu u nerazvijenim zemljama. Ubrzan razvoj informaciono komunikacionih tehnologija, a posebno mobinih mreža se može iskoristiti kao polazna osnova za transformaciju rigidnog zdravstvenog sistema u fleksibilan i otvoren sistem koji bi mogao da...

By Ana Uzelac, Dragan Zoranović, Nenad Gligorić, Miljan Vučetić, Sanja Vuković