×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

01.06.2011. Professional paper Environment
MONITORING UGLJEN MONOKSIDA U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

Ugljen monoksid je neorgansko jedinjenje ugljenika, i spada u grupu neutralnih oksida, koji ne reaguje sa vodom, kiselinama i bazama. Jake je citotoksičnosti za živa bića, jer spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača vazduha. Nastaje u toku nepotpune oksidacije organskih materija. Izduvni gasovi motora sa unutrašnjim...

By Neđo Đurić, Radenko Babić, Perica Đuran, Mira Vidaković

SO2, NOx i CO predstavljaju najznačajnije polutante na osnovu kojih se može ocjeniti kvalitet vazduha. Na području grada Bijeljine najveći izvori emisije ovih gasova su sredstva za toplifikaciju i saobraćaj. Na teritoriji grada postavljene su tri mjerne stanice, od kojih je jedna sa automatskim monitorima i opremom za praćenje osnovnih meteorološki...

By Neđo Đurić, Radenko Babić, Perica Đuran, Mira Vidaković